Η επιχείρησή μας αποτελεί πλέον επίσημο μέλλον του Συνδέσμου Εναλλακτικών Καυσίμων Οχημάτων Ελλάδος που σαν σκοπό έχει την προβολή και ενημέρωση της πολιτείας και του κοινού για τα οικολογικά, οικονομικά και κοινωνικά πλεονεκτήματα των αερίων και λοιπών εναλλακτικών καυσίμων ιδίως στην αυτοκίνηση.